دنیای ما

ای انسان! تو سازنده ی تاریخ،آینده،قیامت، بهشت و جهنم هستی.

دنیای ما

ای انسان! تو سازنده ی تاریخ،آینده،قیامت، بهشت و جهنم هستی.

دنیای ما

بسمه تعالی
می خواهیم با هم رشد کنیم. بیایید به هم کمک کنیم بهتر شویم و تابعیت بیشتری از عقل و عشق داشته باشیم تا هوس هایمان.

دیدگاه و نظراتتان را در میان بگذارید.

لطفا به سایر وبلاگ هایمان سر بزنید:
- دنیای ما (http://donyayema.blog.ir)
- برای زندگی ( http://donyayema2.blog.ir )
- علم و اندیشه (http://donyayema3.blog.ir )
- در خدمت انسان (http://mehre8.blog.ir )

آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فقر و عنا» ثبت شده است


ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ

ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪﺍﻯ ﻛﻪﺗﻘﺴﻴﻢ ﺛﺮﻭﺕ ﻏﻴـﺮ ﻋﺎﺩﻻﻧـﻪ ﺍﺳـﺖ، ﺩﺭ

ﺟﺎﻣﻌﻪﺍﻯ ﻛﻪﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﺯﻣﺮﺩﻡﺍﺯﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧـﺪ

ﻭ ﺍﻛﺜﺮﻳﺘﻰ ﺍﺯﺑﺨـﻮﺭ ﻭ ﻧﻤﻴـﺮﻯ ﻫـﻢ ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ،

ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻬـﻮﻣﻰ ﻧـﺪﺍﺭﺩ.

________

منبع:شهید آیت الله بهشتی _موسیقی و تفریح در اسلام _صفحه ۳۰

کانال شهید بهشتی https://telegram.me/beheshti_ir